Tilhengerhjul

Vi har gode priser på tilhengerhjul!

005.JPG

Dimensjon: 165,13". (96 N) eller 155/13
4 eller 5 Boltsirkeler.Pris: 1000 kr (800+mva)

010.JPG

Dimensjon: 185/65 R14" (93N) 5 Boltsirkler
Pris: 1875 kr pr stk ink mva. (1500 kr + mva)

Dimensjon: 195/70, 14", 4 Boltsirkler
Pris: 1875 kr pr stk ink mva. (1500 kr + mva)

Dimensjon: 185/80 14" (104N) 5 Boltesirkler
Pris: 1875 kr pr stk ink mva. (1500 kr + mva)

012.JPG

013.JPG

Dimensjon: 195/55, 10" (98/96N) 5 Boltsirkler
Pris: 1 875 kr pr stk ink mva. (1 500 kr + mva)

Dimensjon: 195/50, 13" (106N) 5 Boltsirkler
Pris: 1 875 kr pr stk ink mva. (1500kr + mva)